Zobacz jak pornografia niszczy człowieka,
  małżeństwo i społeczeństwo.
 
 
„W latach 2007-2010, 36 gwiazd porno zmarło, z powodu HIV, samobójstw, zabójstw i narkotyków.
 
66% porno wykonawców ma opryszczkę lub inną nieuleczalną chorobę.
 
Chlamydia i rzeżączka wśród aktorów i aktorek porno jest 10x większa niż w hrabstwie Los Angeles County wśród 20-24 latków.
 
Przeciętna długość życia wykonawców porno wynosi jedynie 37.42 lat, podczas gdy przeciętna długość życia Amerykanina wynosi 78.1 lat.”
thepinkcross.org
 
 
„Wiele osób wierzy w mit, zgodnie z którym udział w filmach pornograficznych jest dla kobiet przyjemny.
W rzeczywistości jednak kobiety są zranione po takim doświadczeniu. Kobiety nie bawią się grając w takich filmach.
Niektóre tak bardzo tego nienawidzą, że wymiotują w łazience podczas przerw w zdjęciach.”
Shelley Lubben -
była aktorka filmów
pornograficznych.
nakedfacts.co.uk
 
„Większość dziewcząt trafiających do przemysłu pornograficznego odchodzi po nakręceniu jednego filmu. Jest to dla
nich doświadczenie tak bolesne, przerażające, zawstydzające i poniżające, że nie chcą go więcej powtarzać.”
Luke Ford, cytowany
przez CBS News
 
 
 
Ilość wejść od początku powstania strony (18.06.12)

 
 
4. Szkodliwość pornografii - badania i artykuły
 
 
 
Poniższy tekst jest fragmentem szesnastostronicowej broszury: „Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo, rodzinę i wspólnotę”. Znajduje się w niej sporo wyników różnego rodzaju statystyk i badań. Całość dostępna na stronie prolife.com.pl
 
 
 
Negatywny wpływ pornografii na indywidualne i społeczne funkcjonowanie człowieka:
 
Wpływ na umysł: pornografia silnie wypacza postawy i podejście do współżycia płciowego.
Mężczyzna, który nałogowo ogląda pornografię, wykazuje wyższą tolerancję dla nienormalnych zachowań seksualnych, agresji na tle seksualnym, rozwiązłość, a nawet gwałtu. W dodatku zaczyna postrzegać kobietę – a nawet dzieci – jako „obiekty seksualne”, towary lub instrumenty służące dla zaspokajania przyjemności, nie jako osoby z własną, wrodzoną godnością.
 
Wpływ na ciało: pornografia jest bardzo uzależniająca. Uzależniający aspekt pornografii ma biologiczne podłoże, bo uwalniany hormon dopamina działa jako jeden z mechanizmów formujących ścieżkę transmisji do ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności.
Ponadto wzmożona rozwiązłość i permisywizm seksualny, spowodowany przez pornografię, zwiększa ryzyko zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową lub doprowadzenia do ciąży pozamałżeńskiej.
 
Wpływ na emocje: pornografia oddziałuje na życie emocjonalne ludzi. Żonaci mężczyźni dotknięci pornografią czują się mniej usatysfakcjonowani swoimi małżeńskimi relacjami płciowymi i mniej emocjonalnie związani ze swoimi żonami.
Żony mężczyzn uzależnionych od pornografii mówią o odczuciu zdrady, braku zaufania i gniewu.
Korzystanie z pornografii może prowadzić do niewierności, a nawet rozwodu.
Osoby w wieku dojrzewania, które oglądają pornografię odczuwają wstyd, mają obniżone poczucie pewności siebie i niepewność seksualną.
 
[...]
 
Konkluzja: Pornografia a współczesne problemy społeczne i seksualne.

Współczesne społeczeństwo jest alarmująco zseksualizowane, a tradycyjne seksualne tabu, charakterystyczne dla dobrze funkcjonującego społeczeństwa, rozpadło się.

W 2007 r., 20% amerykańskich dziewcząt w wieku 17-18 lat miało już stosunki seksualne z czterema lub więcej partnerami. Prawie dwie trzecie uczniów amerykańskich szkół średnich miało stosunek seksualny w wieku17-18 lat146. Spośród nich 70% kobiet i 55% mężczyzn zgłaszało, że żałują, że nie czekali dłużej147.

Te liczby pokazują silny wpływ permisywnych zachowań seksualnych na przyszłość amerykańskiej rodziny: kobieta mająca 3 seksualnych partnerów innych niż jej mąż, tylko w 39% przypadków będzie w stabilnym małżeństwie, gdy osiągnie 35 rok życia148. Ogromna większość ich dzieci będzie rosła bez swoich rodzonych ojców.

Pornografia dotyka nie tylko konsumenta, ale uderza także w jego bliskich. Nałogowe korzystanie z pornografii może zburzyć relacje z innymi ludźmi: rodziną, przyjaciółmi i społeczeństwem. Jednocześnie wzmacnianie tych relacji jest najskuteczniejszą ochroną przeciw takim destruktywnym tendencjom seksualnym.

Im bliższą relację mieli dorośli mężczyźni ze swymi ojcami w czasie dojrzewania, tym mniej angażują się w pozamałżeńskie zachowania seksualne i tym wyższy jest poziom ich małżeńskiego szczęścia oraz satysfakcji z rodziny149. Wskaźnik ocen nastolatków, którzy oceniają swych ojców jako bardzo bliskich, jest najwyższy u pochodzących z rodzin żyjących w związku małżeńskim (40%), a najniższy u pochodzących z rodzin z jednym rodzicem (3%)150.

Społeczeństwo zyskuje na wspieraniu zdrowej seksualności. Gdy człowiek żyje w związku monogamicznym (czyli mając tylko jednego partnera seksualnego w ciągu całego życia), jest zdrowszy i szczęśliwszy, co wynika ze stabilności małżeństwa151. Zdrowe relacje owocują pozytywnymi rezultatami w dziedzinie seksualności. Niektóre badania wskazują, że pary małżeńskie mają najczęstsze, a konserwatywne kobiety najprzyjemniejsze, relacje seksualne.

Tragiczną ironią jest to, że pożądanie wyższych poziomów zaspokojenia seksualnego jest powodem, dla którego wielu ludzi sięga po pornografię, a tymczasem osiągnięcie tego jest najbardziej prawdopodobne w monogamicznym związku małżeńskim i regularne uczestnictwo w praktykach religijnych.

Ten sposób myślenia przez całe wieki był źródłem powszechnych i społecznie akceptowanych wzorców. Aż do rewolucji seksualnej, a później ery komputerowej, znajdowały one swój wyraz w powszechnym potępieniu pornografii.

Pewne badanie z roku 1994 wykryło, że 71% popierało całkowity zakaz filmów z ostrym seksem, a 77% całkowity zakaz magazynów z ostrym seksem. Tylko 8% uważało, że nie powinno być żadnych restrykcji w tych względach, a tylko 3% sądziło, że nie powinno być restrykcji [także] w innych [tego typu względach]. Co się tyczy magazynów ukazujących [treści] nieledwie seksualne, mniej niż 10% uważało, że nie powinno być żadnych restrykcji na takie materiały152.

Społeczna cenzura nieuporządkowanej seksualności, strzegąca stabilnego życia rodzinnego, zanikła wraz z rozpowszechnieniem się pornografii internetowej. W rezultacie skutki hiperseksualizacji uderzyły w społeczeństwo: młodzież wcześniej dojrzewa seksualnie, wcześniej podejmuje stosunki seksualne, a „nowi dorośli” częściej żyją w konkubinacie, mają dzieci poza małżeństwem, a żenią się znacznie później albo wcale.

 
Przypisy:
147 Joe S. McIlhaney Jr., Freda McKissic Bush, Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting Our Children (Chicago: Northfield Publishing, 2008), 106.
148 National Survey of Family Growth, Analysis by Kirk Johnson of the Heritage Foundation (1995).
149 R. Hosley, K. Canfield, S.L. O'Donnell, G. Roid, “Father Closeness: Its Effect on Married Men’s Sexual Behaviors, Marital, and Family Satisfaction,” Sexual Addiction & Compulsivity 15 (2008): 59-76 (69-70).
150 Patrick Fagan: original unpublished research.
151 McIlhaney Jr., Bush: op. cit. 136-37; L.J. Waite and M. Gallagher, The Case for Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better Off Financially (New York: Doubleday, 2000), 47-123. Chapters 4-8 detail the various emotional, physical, financial, and health benefits of marriage.
152 Randy D. Fisher, Ida J. Cook, and Edwin C. Shirkey, “Correlates of Support for Censorship of Sexual, Sexually Violent, and Violent Media,” The Journal of Sex Research 31 (1994): 229-40 (234).
 
 


 
Pornografia ma wpływ na wzrost przestępczości - wyniki wielu badań.
 
 
„Nie ma sensu, żeby porządni ludzie potępiali Teda Bundy i przechodzili obojętnie obok kiosków pełnych czasopism pornograficznych, które rodzą Tedów Bundy.”
„W więzieniu spotkałem wielu ludzi, których do gwałtu doprowadził, tak jak mnie, wpływ brutalnej pornografii. Bez niego moje życie i życie tylu innych osób byłoby lepsze.”
Ted Bundy w przeddzień swej egzekucji 24 stycznia 1989 r. Został skazany na śmierć za zgwałcenie i zamordowanie parudziesięciu kobiet.
 
Pornografia przyczynia się do popełniania przestępstw seksualnych.
Dlaczego tak się dzieje?
Jak mówi prawo znużenia - dla osiągnięcia tej samej przyjemności potrzeba coraz silniejszych bodźców.
*Na początku człowiekowi wystarcza oglądanie samej erotyki.
*Po jakimś czasie przestaje go to podniecać (prawo znużenia) i trzeba karmić się czymś mocniejszym, czyli miękką pornografią.
*Przychodzi jednak czas, gdy i to już nie daje satysfakcji i przechodzi się na twardą pornografię, przedstawiającą przemoc, gwałty, cierpienie, czy nawet okaleczanie.
*Po jakimś czasie może dojść do tego, że człowiek i tym się znudzi; a że widział już wszystko co można było znaleźć na rynku, to może zapragnąć zrealizować to, co widział w filmach porno i zacząć krzywdzić innych ludzi, np. poprzez dokonywanie gwałtów lub molestowania dzieci.
Potwierdzeniem powyższych słów, niech będą przytoczone poniżej informacje.
 
1. Eksperymenty laboratoryjne.

# „51 proc. studentów badanych na Uniwersytecie w Los Angeles (USA) przez Seymoura Feshbacka wyznało prawdopodobieństwo powielenia w rzeczywistości sadomasochistycznego gwałtu obejrzanego w materiale pornograficznym.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998
 
# „Eksperyment laboratoryjny przeprowadzony w New Jersey z udziałem ponad 330 mężczyzn wykazał, że mężczyźni, którzy oglądali podczas doświadczeń brutalną pornografię (trzy 30-minutowe filmy) są bardziej skłonni do dokonania gwałtu niż ci, którym tych filmów nie prezentowano.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „Neal Malamuth z Uniwersytetu w Los Angeles (USA) przeprowadził w 1987 r. dwuczęściowy eksperyment, w którym testowano męską postawę wobec gwałtu oraz fizyczną reakcję na gwałt. Okazało się, że mężczyźni, pobudzeni w pierwszej fazie eksperymentu oglądaniem scen ukazujących gwałty, zachowywali się bardzo agresywnie wobec kobiet, z którymi polecono im współpracować w drugiej fazie doświadczenia.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „Ed Donnerstein z Uniwersytetu Winconsin (USA) przeprowadził badania, polegające na oglądaniu przez grupę osób filmów pornograficznych. Po obejrzeniu tylko dwóch filmów badani przyznawali się m.in. do większej skłonności do fantazji erotycznych zawierających przemoc, mniejszego zainteresowania uczuciami jako motywacją w podejmowaniu stosunków seksualnych oraz do większej skłonności do uczestniczenia w aktach seksualnych o podłożu patologicznym.”
 D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998
 
2. Badania i statystyki.
 
# „Prawdopodobieństwo oglądania pornografii twardej przez gwałcicieli w okresie dzieciństwa pomiędzy 6 a 10 rokiem życia jest 15 razy większe niż u innych osób.”
Goldstein, Kant and Harman, 1973
 
# „Szacuje się, że co 46 sekund w USA gwałcona jest jedna kobieta.”
„86% badanych gwałcicieli przyznaje się do korzystania z pornografii. 57% przyznaje się do naśladowania scen pornograficznych w trakcie popełniania przestępstw seksualnych.”
National Victim Center i Marshall, 1985
 
# „Dr Marshall badał nałogowych przestępców seksualnych i stwierdził, że
38 proc. gwałcicieli przed dokonaniem przestępstwa korzystało z pornografii typu soft-core,
19 proc. z pornografii zawierającej sceny przemocy.
55 proc. badanych pedofilów korzystało z pornografii dziecięcej.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998
 
# „Według badań Policji Stanowej Michigan (USA), 41 proc. sprawców napaści seksualnych oglądało pornografię bezpośrednio przed lub w trakcie popełniania przestępstwa. Badania przeprowadzono w latach 1956-79 na 38 tys. przypadków napaści seksualnych.”
Victor Cline „Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne”, 1996
 
# „Wskaźnik gwałtów rośnie w alarmującym tempie. Liczba gwałtów i rzeczywista liczba gwałcicieli podwoiła się w latach 1960 – 1970, ponownie podwoiła się w latach 1970 – 1980, a w latach 80-tych nadal wzrastała. Wzrost ten nakłada się na zwiększanie się dostępu do nielegalnej pornografii.”
Bureau of Justice Statistics, 1986
 
# „Od roku 1984 w Oklahoma City zamknięto ponad 150 „ośrodków” upowszechniających pornografię (peep show, księgarnie pornograficzne dla dorosłych, kina pornograficzne).
W tym czasie liczba gwałtów zmalała w regionie Oklahoma o 26%.
W tym samym czasie w całym stanie liczba gwałtów wzrosła o 20,8%.”
Uniform Crime Report, 1989
 
# „Pornografia dziecięca odgrywa główną rolę w molestowaniu dzieci przez pedofilów.”
„Szacuje się, że co trzecia dziewczyna i co siódmy chłopiec (w USA) jest molestowany seksualnie, zanim ukończy 18 rok życia.”
Raport US Congress Permanent Subcommittee on Investigations on Child Pornography and Pedophilia, 1986 i U.S.Department of Justice, 1988
 
# „Podczas badania w 1987r. przez Oddział ds. Wykorzystywanych i Zaginionych Dzieci z Louisville (USA) spraw dzieci, które, jak podejrzewano, były molestowane seksualnie, w 40 przypadkach winę dowiedziono. U wszystkich 40 sprawców znaleziono pornografię, w tym także dziecięcą.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „87 proc. molestujących dziewczynki i 77 proc. molestujących chłopców, którzy zostali w 1983 r. poddani badaniom przez dr. Williama Marshalla w Zakładzie Karnym w Kingston, w Kanadzie, przyznało się do regularnego korzystania z pornografii twardej.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
3. Kilka konkretnych przykładów.
 
# „Gary Arthur Bishop, 32-letni księgowy, skazany w roku 1988 za seksualne wykorzystywanie i zabicie 5 młodych chłopców (w wieku 3 -14) przyznał, że pornografia była czynnikiem decydującym w jego zbrodniach.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „12-letni chłopiec z Hayward w stanie California (USA) słuchał pornograficznego przekazu telefonicznego przez dwie godziny. Jakiś czas potem dopuścił się napaści seksualnej na 4-letniej dziewczynce. (...) Nigdy przedtem nie oglądał pornografii, nie podejmował żadnych seksualnych zachowań ani nie sprawiał problemów wychowawczych. (...) W czasie napaści zaś zmusił dziewczynkę do oralnego kontaktu seksualnego w sposób, jaki opisano przez telefon.”
Victor Cline „Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne”, 1996
 
# „W Shreveport, w stanie Louisiana, James Vachuska Jr., po porwaniu i zgwałceniu 11-letniej dziewczynki wstrzyknął powietrze pustą strzykawką do jej krwiobiegu, aby ją zabić. Następnie zrzucił z mostu jej nagie ciało. Pan Vachuska przyznał, że zapożyczył ten pomysł z filmu pornograficznego.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „Dwóch braci (9- i 10-letni) natknęło się na pornograficzne wideokasety swoich rodziców i po kryjomu oglądało je przez wiele miesięcy. Chłopcy przymusili potem dwoje młodszego rodzeństwa i chłopca z sąsiedztwa, by oglądali z nimi te kasety. Potem ich rozebrali, zmusili do seksu oralnego i analnego oraz dopuścili się innych odrażających rzeczy. Praktyki te powtarzali wielokrotnie.”
Victor Cline „Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne”, 1996
 
# „W Melbourne, w stanie Florida, mężczyzna porwał i zgwałcił 19-letnią kobietę. Podczas gwałtu, nazywał siebie wampirem, odsączał igłami krew z jej ramion i nóg, później ją pił. John Crutchley, „wampir gwałciciel”, uważa pornografię za przyczynę swych dziwnych rytuałów seksualnych. Policja czyniła starania, aby udowodnić jego powiązania z innymi sześcioma podobnymi niewyjaśnionymi morderstwami.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
 
# „W styczniu 1983 r. magazyn Hustler opublikował ośmiostronicowy reportaż fotograficzny zatytułowany „Brudny bilard”. Przedstawiono w nim zbiorowy gwałt dokonany na młodej kobiecie w barze na stole bilardowym. Reportaż obejrzało prawie dwa miliony czytelników pisma. W marcu 1983 r. w New Bedford w barze Big Dans kilku młodych mężczyzn dokonało gwałtu według tego scenariusza. W kwietniu tego roku kilku członków męskiej organizacji z Uniwersytetu w Ohio napadło i zgwałciło jedną ze studentek w pokazany w Hustlerze sposób.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998

  
Średni wiek, w którym dzieci stykają się po raz pierwszy
z pornografią internetową
to 11 lat.
onlinemba.com
 
Najliczniejszą grupą oglądającą pornografię są dzieci w wieku od 12 do 17 lat.
thepinkcross.org
 
 
 „Chrońmy dzieci
przed pornobiznesem
– wezwanie do działania”
 
 
WYNIKI BADAŃ:
 
#„Oglądanie pornografii przez młodzież męską, zwiększa liczbę podejmowanych przez nią stosunków seksualnych, co wiąże się z większą liczbą ciąż wśród nastolatek.”
[Można dodać, że na logikę zwiększa się również liczba aborcji i zakażeń chorobami wenerycznymi]
International Journal of STD & AIDS 16, 2005

# „W USA ponad 50% mężczyzn oraz 20% kobiet uważających się za chrześcijan, jest uzależnionych od pornografii.”
thepinkcross.org
 
# „Uzależnienie od pornografii zwiększa wskaźnik niewierności małżeńskiej o ponad 300%.”
Adult Social Bonds and Use of Internet Pornography, 2004
 
# „68% par, które pozostają pod wpływem wirtualnego seksu, straciło zainteresowanie współżyciem z małżonkiem.”
Schneider, 2000
 
# „Pornografia jest przyczyną ok. 56% rozwodów w USA.”
American Academy of Matrimonial Lawyers, 2002
 
# „90% seksoholików stwierdza, że pornografia miała decydujący wpływ na ich uzależnienie.”
Miłujcie się nr 5/2011
 
# „Szacuje się, że co 46 sekund w USA gwałcona jest jedna kobieta.” „86% badanych gwałcicieli przyznaje się do korzystania z pornografii. 57% przyznaje się do naśladowania scen pornograficznych w trakcie popełniania przestępstw seksualnych.”
Marshall, 1985
 
# „Pornografia dziecięca odgrywa główną rolę w molestowaniu dzieci przez pedofilów.” „Szacuje się, że co trzecia dziewczyna i co siódmy chłopiec (w USA) jest molestowany seksualnie, zanim ukończy 18 rok życia.”
U.S.Department of Justice, 1988
 
 
Hostowane na o12.pl